.: BEŠEŇOV

Obec Bešeňov leží v Podunajskej nížine na ľavom brehu rieky Žitavy. Má lužné nivné a černozemné pôdy. Počet obyvateľov predstavuje 1 723 ľudí.

Zem kráľovských dvorníkov sa spomína v roku 1075 ako Villa Hudwordiensium Bissenorum. Od roku 1920 dostala obec meno Bešeňov.

.: KULTÚRNE PAMIATKY (a zaujímavosti)

V roku 1745 tu bol postavený kostol v barokovom štýle a klasicky prestavaný v roku 1809.

 

.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Bešeňov

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Fotogaléria
     Databáza ponúk 

     členovia:
      Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa
 
 

 

.