.: BRUTY

Prvý písomný záznam o obci je z roku 1223, a to v súvislosti s majetkovým sporom ostrihomskej kapituly. Toho času ju poznali pod menom Buruth a bola majetkom rodu Barti a neskôr rodu Hunt-Poznan. Od roku 1272 patrila županovi hradu Bana, Ondrejovi a jeho bratovi Gregorovi, ostrihomskému prepoštovi. Od. 15. storočia do 20 storočia bola vo vlastníctve ostrihomského arcibiskupstva, od ktorého v roku 1489 sa poddaní vykúpili z roboty.

Počet obyvateľov v roku 2007 bol 645.

 .: KULTÚRNE PAMIATKY (a zaujímavosti)

Fara tu existovala od roku 1397. Rimskokatolícky kostol bol postavený v roku 1730 a bol darom grófa I. Eszterházyho.

.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Bruty

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Fotogaléria
     Databáza ponúk

     členovia:
      Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa
 
 
.