.:
ČLENOVIA

 

DVORY NAD ŽITAVOU

Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce
OcÚ Hlavné námestie č. 6
941 31 Dvory nad Žitavou
tel./fax.: 035/3700 779
e-mail:
ocudvory@stonline.sk
web: www.dvory.sk

RÚBAŇ

Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce
OcÚ  941 36 Rúbaň č. 27
tel.: 035/6499 101
e-mail: obecruban@ba.telecom.sk

PRIBETA

Jozef Koša, starosta obce
OcÚ 946 55 Pribeta
tel.: 035/7
693 101, fax.: 035/7693 340
e-mail: obec_pribeta@stonline.sk

DUBNÍK

Ing. Jozef Ostrodický, starosta obce
OcÚ 941 31 Dubník
Te./fax.: 035/6
495 301, 035/6 495 404
e-mail:
obec.dubnik@post.sk

NOVÁ VIESKA

Mgr. Valéria Geri, starostka obce
OcÚ 943 41 Nová Vieska č. 294
tel.: 036/7593 210, tel./fax.: 036/7532 222
e-mail:
kisujfalu@novavieska.sk
web:
www.kisujfalu.sk

GBELCE

František Szőcs, starosta obce
OcÚ, J. Stamp
ayho 1 , 943 42 Gbelce
tel.: 036/7592 211, fax.: 036/75592 272
e-mail:
starosta@gbelce.sk

web: www.gbelce.sk

JASOVÁ

Ladislav Polák, starosta obce
O
becný úrad, 941 34 Jasová č.303
tel.:
035/6 477 121, 035/6 448 505
e-mail: obecjasova@
panelnet.sk

STREKOV

Ján Téglás, starosta obce
OcÚ, Hlavná 53, 941 37 Strekov
tel.: 6497 437, 6497 101
e-mail:
obec.strekov@stonline.sk

SVODÍN

Gabriel Vígh, starosta obce
O
becný úrad, 943 54 Svodín č. 1117
tel.: 036/ 7
594 101
e-mail: svodin@
stonline.sk
web: www.svodin.sk

ŠARKAN

Beáta Székelyová, starostka obce
OcÚ 943 42 Šarkan
Tel
.: 036/7 592 491, tel./fax: 036/7 592 391
e-mail: ou.sarkan@stonline.sk

BRANOVO

Ing. Andrea Šulíková
, starostka obce
OcÚ 941 31 Branovo

tel.: 035/6 485 126

e-mail: obecbranovo@nextra.sk
web: www.branovo.sk

 

SEMEROVO

Marián Kečkéš, starosta obce
OcÚ 941 32 Semerovo č. 345
tel.: 035/6 474 101, fax: 035/6 450 010
e-mail: obec.semerovo@stonline.sk
web: www.semerovo.sk

BEŠEŇOV

Ing. Gabriel Timoranský, starosta obce
OcÚ 941 41 Bešeňov  č. 33
tel.: 035/6 487 121
e-mail: obec.besenov@stonline.sk

Erb Bruty

 

BRUTY

Ing. Alexander Hubač, starosta obce
O
becný úrad, 943 55 Bruty č. 111
tel.: 036/
7 591 111, fax: 036/7 531 411
e-mail:
oubruty@stonline.sk

 

.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Členovia

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia

     členovia:
     Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa
      
.