.: ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

DRUH ČÍSLO DOKUMENT POPIS PARTNER CENA ZVEREJ- NENÉ
Zmluva   Zmluva o bežnom účte   Dexia, a.s.   23.5.2011
Zmluva KOM0597 /2011 Zmluva o odovzdávaní údajov Odovzdávanie údajov platobného styku e-Banka Dexia, a.s.   23.05.2011
Protokol KOM0597 /2011 Preberací protokol Preberací protokol Dexia, a.s.   23.05.2011
Zmluva 20/017/11 Zmluva o úverovej linke Zmluva o úverovej linke Dexia, a.s. 25.000,- € 27.5.2011
Zmluva 3/2011 Zmluva o dielo Informačný materiál HUSK/0140 Vydavateľstvo KT, s.r.o. 3.008,- € 14.5.2011
Faktúra 2011443 Faktúra Informačný materiál HUSK/0140 Vydavateľstvo KT, s.r.o. 3.008,- € 26.9.2011
Zmluva Zmluva o poskytnutí FP zo ŠR SR spolufinancovanie aktivít HUSK projektu MPRV SR 34.941,43 06.10.2011
Zmluva   Zmluva o diele vypracovanie dokumentu Južný region 3.500,- € 16.5.2012
Zmluva 1043/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie Pripr. a realizácia mikroregionálneho folklórneho festivalu Úrad vlády SR 800,- € 22.10.2012
Zmluva 151315000 Zmluva a dodatok č.1 Poskytovanie služieb - webové sídlo MAS - Dvory a okolie WEBY GROUP, s.r.o.   8.7.2013
Rámcová zmluva 14-4396-6630-5385-9879 Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy záznam domény SK-NIC, a.s.

 

8.7.2013
Zmluva   Zmluva o dielo vypracovanie dokumentu RRA Južný región 1.500,-€ 4.11.2013
Zmluva   Zmluva o dielo s RRA -cykloštúdia vypracovanie dokumentu

RRA
Južnýregión,
Štúrovo


1 800,- €

 

12.11.2014
Zmluva   Dohoda o zrušení zml. o dielo Zrušenie zmluvy

RRA
Južnýregión,
Štúrovo

  27.03.2015
Zmluva   Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu  

VÚB, a.s., Bratislava

  05.06.2015
Zmluva 1/2015 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č.1/2015 a Prílohy č.1 a č.2 Grafidká príprava a tlač brožúr
pre projekt Mikroregión
Dvory a okolie

Arnold Kováč
 - PrintAll, Dvory n/Ž

6.534,- € 26.06.2015
Zmluva 31/POD-ZKŽP2-28/15 Zmluva o poskytnutí podpory z Environ-mentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny Projekt Mikroregión Dvory a okolie

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

6 195,- € 7.8.2015
Rámcová zmluva   Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania Zabezpečenie stravy - obedov

Stredná odborná škola, Hlavné námestie č.2, 941 31 Dvory nad Žitavou

2,50,- € 31.8.2015
Rámcová zmluva 1/2016 Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania Zabezpečenie stravy - obedov

Stredná odborná škola, Hlavné námestie č.2, 941 31 Dvory nad Žitavou

2,50 € 5.9.2016
Zmluva 2/2016 Zmluva o pôžičke Požičanie finančnej čiastky

MAS - Dvory a okolie, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou

8.898,00 € 19.10.2016
Zmluva 1/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia na podporu rozvoja cestovného ruchu

NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

1.800,00 € 9.6.2017
Rámcová zmluva 2/2017 Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania Zabezpečenie stravy – obedov

Stredná odborná škola, Hlavné námestie č.2, 941 31 Dvory nad Žitavou

2,50 € 30.8.2017
.
.
     Návštevnosť našich stránok:
    

     Údaj počítaný od 01. 04. 2005.
.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Dokumenty

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Fotogaléria
     Databáza ponúk
     HUSK projekt
     Dokumenty

     členovia:
      Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa
     
.
.
     Stránky sú optimalizované pre
     rozlíšenie 1024x768 a 800x600.
.
     Na všetky vyskytujúce sa mate-
     riály sa vzťahujú ochranné práva
     vlastníka tohto webu.
     (c) 2005, Dvory a okolie - zdru-
     ženie obcí.
.
     Powered by KB-Comp.
     Created by REALFiCTiON.