.: FOTOGALÉRIA

január 2008 - 1.stretnutie člonov DaO a OKTKT

marec 2008 - Návšteva DaO v OKTKT

13. novembra 2008 - projekt Upevnenie medzinárodných vzťahov a spoluprác
14. novembra 2008 - projekt Upevnenie medzinárodných vzťahov a spoluprác

Zo zasadnutia predsedníctva DaO

Kde kultúra spája národy / Ahol a kultúra összeköti a nemzeteket

Zabezpečenie osvety a prevýchova obyvateľstva - kompostovanie

február 2012 - Spoločný dovoz potravinovej pomoci

september - október 2012 - Občianske fóra a zasadnutia Miestnej akčnej skupiny - Dvory a okolie

november 2012 - festival Kde kultúra spája národy II.

marec 2013 - 10. výročie založenia združenia - zasadnutie valného zhromaždenia v Bíni

 
.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Fotogaléria

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Fotogaléria
     Databáza ponúk

     členovia:
      Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa
 
.