.:
GBELCE

Obec Gbelce ležia v Podunajskej nížine na južnom okraji Pohronskej pahorkatiny. Severná časť chotára je v širokej, plytkej dolinnej depresii potoka Paríž s močiarmi. Časť zaberá výbežok Belianskych kopcov. V obci býva približne 2 269 obyvateľov.

Prvé záznamy pochádzajú z roku 1 233, kedy sa obce spomína pod menom Cubulcut. Od roku 1948 dostala meno Gbelce.


.: KULTÚRNE PAMIATKY (a zaujímavosti)

Rozsiahle Gbelské močiare sú od roku 1966 chráneným náleziskom vzácnych močiarnych biocenóz a medzinárodne dôležitou lokalitou vodného vtáctva. Západne od obce je od roku 1964 prírodná rezervácia Drieňová hora.

Nachádza sa tu kostol v barokovom štýle zo 17. storočia, ktorý začiatkom 19. storočia prestavali v klasickú formu.

.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Gbelce

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Fotogaléria
     Databáza ponúk


     členovia:
      Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa
 
.