.: MAPA OBLASTI

 


.: KONTAKT

Dvory okolie – združenie obcí
Hlavné námestie 6
941 31  Dvory nad Žitavou

tel.: +421 35 37 00 779, kl. 110

e-mail: dvoryokolie@stonline.sk
.


     
 

.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Úvod

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Dokumenty
     Fotogaléria
     HUSK projekt
     MAS - Dvory a okolie
     Databáza ponúk

     členovia:
     Dvory nad Žitavou
     Rúbaň
     Pribeta
     Dubník
     Nová Vieska
     Gbelce
     Jasová
     Strekov
     Svodín
     Šarkan
     Branovo
     Bešeňov
     Semerovo
     Bruty

     Bíňa
 
.
.
     Stránky sú optimalizované pre
     rozlíšenie 1024x768 a 800x600.
.
     Na všetky vyskytujúce sa mate-
     riály sa vzťahujú ochranné práva
     vlastníka tohto webu.
     (c) 2005, Dvory a okolie - zdru-
     ženie obcí.
.
     Powered by KB-Comp.
     Created by REALFiCTiON.