.:
JASOVÁ

Obec Jasová leží s 1200 obyvateľmi leží 19 km východne od Nových Zámkov v Podunajskej nížine na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny. Jasová si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter, ale dobrá poloha pri hlavnej ceste a pekná príroda jej dáva do budúcnosti sľubnú perspektívu.

Vznik obce nie je dodnes objasnený, najpravdepodobnejšie je modifikáciou maďarského slova „íjász“ (lukostrelec). Prvý Tykeresnyek z r. 1934 je predchodcom dnešnej obce Jasová, v zozname z r. 1460 už táto obec je zapísaná ako Jázfalu.


.:
KULTÚRNE PAMIATKY (a zaujímavosti)

Najvzácnejšou pamiatkou obce je rímskokatolícka kaplnka sv. Michala archanjela, pôvodne románsky kostolík sv. Vavrinca (Sb. Laurentis Martyri) postavený na začiatku 13. stor. a spomína sa r.1210.

Nový rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca začal stavať r. 1937 staviteľ Pavol Kató a r. 1938 bol už vysvätený biskupom Michalom Buzalkom. V tejto podobe sabohostánok zachoval dodnes.

Jasová bola kedysi typickou zemianskou obcou, kde stálo viacero zemepanských kúrií. Zemania sa tu usadili až na začiatku 19. stor. Do dnešných dní sa zachovalo niekoľko kúrií.

Obec a jej chotár zdobí viacero menších sakrálnych pamiatok. Vo vinohradoch sa nachádza kaplnka sv. Urbana, pri ceste do Kolty stojí Božia muka Sedembolestnej Panny Márie, pri hone „Pustý kostol“ je postavený kamenný kríž s liatinovým korpusom (1825), pri Vinohradoch stojí drevený kríž (zo zač. 20. stor., obnovený r.1996), pri poľovníckej chate stojí jednoduchý drevený kríž (30. roky 20. stor.). Pri ceste na Semerovo stojí drevený prícestný kríž postavený r. 2000, ďalší prícestný kríž (z konca 18. stor.) stojí pri ceste do Dubníka. Okrem iného tu možno nájsť aj pieskovcový kríž (z konca 18. stor.), procesiový kríž s nápisom SV. MISSIE s letopočtami 1897, 1917 a 1947, ústredný kríž cintorína (1903), zachovala sa tu aj časť židovského cintorína s kamennými a mramorovými náhrobníkmi. Na stene budovy  Obecného úradu je pamätná tabuľa skončenia II. svetovej vojny 27. marca 1945 osadená na počesť jej 25. výročia 27. marca 1970.

Tunajšia rímskokatolícka fara bola založená r. 1737, hoci fara tu bola už v 16. stor., ale zanikla. Bola prestavaná r. 1933 a 1990, čím stratila pôvodný výzor. Budova je neobývaná a hrozí jej zánik.

Zástavba ľudových domov obce potočnej radovej dediny sa zachovala iba čiastočne.

 
.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Jasová

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Fotogaléria
     Databáza ponúk


     členovia:
     Dvory nad Žitavou
     Rúbaň
     Pribeta
     Dubník
     Nová Vieska
     Gbelce
     Jasová
     Strekov
     Svodín
     Šarkan
     Branovo
     Bešeňov
     Semerovo
     Bruty

     Bíňa
 
.