.: ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA OBCÍ DVORY A OKOLIE

Predseda:            

Podpredseda:  

Predsedníctvo:   
       

Predseda dozornej rady:

Členovia dozornej rady:


  

 

Sekretariát: 

Ing. Branislav Becík, PhD.

Ing. Gabriel Timoranský

Ing. Gabriel Timoranský, starosta obce Bešeňov
Bc. Eva Čákváriová,
starostka obce Bíňa
Ing. Andrea Šulíková
, starostka obce Branovo
Ing. Alexander Hubač
, starosta obce Bruty
Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce Dvory nad žitavou
Ing. Jozef Ostrodický
, starosta obce Dubník
František Szőcs
, starosta obce Gbelce
Ladislav Polák
, starosta obce Jasová
Mgr. Valéria Geri, starostka obce Nová Vieska
Jozef Koša
, starosta obce Pribeta
Ing. Štépánka Zacharová
, starostka obce Rúbaň
Marián Kečkéš
,
starosta obce Semerovo
Ján Téglás
, starosta obce Strekov
Gabriel Vígh
, starosta boce Svodín
Beáta Székelyová
, starostka obce Šarkan

Attila Bíró

Pileková Mária, Bešeňov
Ildikó Diósiová
, Bíňa
Michal Fülöp
, Branovo
Renáta Vargová
, Bruty
Oľga Andrejková
, Dvory nad Žitavou
Ing. Igor Kondel
, Dubník
Gabriel Mihalik
, Gbelce
Martin Samuhel
, Jasová
Michal Rigó
, Nová Vieska
Attila Bíró
, Pribeta
Imrich Petrík
Rúbaň
Marian Kasák
, Semerovo
František Vida
, Strekov
Ing. Gabriel Laczkó
, Svodín
Melánia Lévárdyová
, Šarkan

Angelika Pukanecová
 

.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Organizačná štruktúra

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Fotogaléria
     Databáza ponúk


     členovia:
      Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa
 
.