.: RÚBAŇ


Chotár obce Rúbaň s počtom obyvateľstva 964 ľudí leží v Podunajskej nížine, na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny a v hornej časti depresie potoka Paríž, v nadmorskej výške 129 - 267m. n. m., na rozlohe 1611 ha.

Najbližšie mesto je Nové Zámky leží od obce juhovýchodne vo vzdialenosti 28 km, druhým najbližším mestom je Štúrovo, vo vzdialenosti 29 km.

Chotár obce bol osídlený už dávno: našlo sa tu kostrové slovansko – avarské pohrebisko z 8. stor., ale pravdepodobne tu bolo staršie osídlenie. Obec sa prvýkrát spomína r. 1268 pri opise hraníc Komárňanskej stolice v podobe Fyur.


.: KULTÚRNE PAMIATKY (a zaujímavosti)

Obec Rúbaň bola už od svojho vzniku pod vplyvom kláštora rádu sv. Beňadika. Románsky kostol v obci stálo pravdepodobne už na konci 13. storočia a r. 1561 bol opustený.  Pri veľkom požiari v obci r. 1890 vyhorel a ostali iba časti múrov. R. 1908 sa na pôvodných základoch začalo so stavbou nového neorománskeho rímskokatolíckeho kostola sv. Imricha.

Kaštieľ z 2. polovice 18. storočia v klasicistickom slohu postavila pravdepodobne  rodina Horváthyovcov.

Kúria Imricha Akácsa bola postavená na konci 17. stor.

Obec   zdobí   viacero   drobných  sakrálnych  pamiatok.  Pred  budovou  školy  sa nachádza prícestná kamenná polychrómovaná socha Nepoškvrnenej Panny Márie.

Pri stene uzáveru presbytéria kostola je kríž s liatinovým korpusom na pamiatku morovej nákazy r. 1855.

Pri Dubnickej ceste (pri dvore PD) stojí kamenná polychrómovaná prícestná socha sv. Jána Nepomuckého.

 
.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Rúbaň

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Fotogaléria
     Databáza ponúk


     členovia:
      Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa
 
.