.: SEMEROVO

Obec Semerovo leží v Podunajskej nížine na západnom okraji Pohronskej pahorkatiny. Súčasťou obce je aj osada Červený majer, ktorá sa nachádza asi 3 km od Semerova v smere na Nové Zámky. Počet obyvateľov je 1385 ľudí. V roku 2002 získala obec ocenenie Ministra životného prostredia SR „Dedina roka 2001“ za rozvoj ľudského potenciálu v oblasti práce s mladou generáciou pri budovaní kultúrno – historického povedomia občanov a otvorenej spoločnosti. V celoslovenskej súťaži „Dedina roka 2005“ získala 3. miesto na Slovensku.
Prvá písomná správa o obci je z roku 1210. Kronikárske a knižné dokumenty o slávnom rode Szemere pochádza z roku 900.

.: KULTÚRNE PAMIATKY (a zaujímavosti)

V obci sa nachádzajú objekty dotvárajúce historické prostredie charakterizované ako regionálne kultúrne pamiatky: 

     Najvzácnejšou pamiatkou obce je  Rímsky kameň s torzom nápisu z roku 229 po Kr. z čias Marca Aurélia Severa Alexandra Zbožného. Je umiestnený v múre kostola z vonku a obsahuje nápis, ktorý ako pamiatku eviduje Archeologický ústav Nitra a Podunajské múzeum Komárno.

Ďalej sú to zaujímavosti :
-
prvá písomný zmienka o obci je z roku 1210, historická pečať je z roku 1775,
- zaujímavosťou je
kopec Hradište - Váraš, pôvodne asi keltská mohyla, sídlo Slovanov, kniežacie hradisko  
  vyplienili starí Maďari, Tatári a Turci, vrátane osady,
-
prameň s nezamŕzajúcim jazierkom je vraj pozostatok po rímskych kúpeľoch,
- rímskokatolícky barokový kostol z roku 1712,
- zvonica na námestí z roku 1838,
- drevené stĺpové náhrobníky na cintoríne,
- sochy svätých z rokoch 1836 –1838,

-
židovský cintorín, ktorý sa spomína už v roku 1777, pod patronátom obce bol obnovený a je udržiavaný od roku 1995. Medzi rarity cintorína patrí náhrobný kameň s odkazom pre budúcnosť a náhrobný kameň rabína Isaca Breuera pochovaného v roku 1852, ktorého hrob pravidelne navštevujú prapravnuci rabíni z Londýna a USA.

 

.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Semerovo

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Fotogaléria
     Databáza ponúk

     členovia:

    
 Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa
 
.