.: STREKOV

Obec Strekov s počtom obyvateľov 2165 leží v Podunajskej nížine na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny v údolí potoka Paríž medzi mestami Nové Zámky a Štúrovo.

Prvá písomná zmienka sa nachádza v zakladateľskej listine hronskobeňadiktského opátstva CURT z roku 1075. Názov STREKOV obec dostala v roku 1948. Obec od severovýchodu obklopujú pohorky s výbornými podmienkami na pestovanie hrozna a je významným vinohradníckym rajónom.

 .: KULTÚRNE PAMIATKY (a zaujímavosti)

Dominantou obce je rímsko-katolický kostol Všetkých svätých postavený v roku 1755 a prestavaný v roku 1929. Obec je bohatá na sakrálne pamiatky a v katastri obce nájdeme známe pútnické miesto CIGLÉD.   

Zaujímavosťou môžu byť pre záujemcov ľudové práce, vínna oblasť, vodné nádrže, ako aj chránená krajinná oblasť "Parížske močiare", resp. "Alívium potoka Paríž".

 

 

.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Strekov

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Fotogaléria
     Databáza ponúk


     členovia:
      Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa
 
.