.: SVODÍN

Obec Svodín sa nachádza v malebnom zákutí južného Slovenska. Počet obyvateľov predstavuje 2 694 ľudí.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1156, kde ešte figurovala pod názvom Scheuden. Od roku 1291 je doterajšie územie obce rozdelené na Maďarský a Nemecký Svodín a pretrváva až do dnešnej doby.

.: KULTÚRNE PAMIATKY (a zaujímavosti)

 Dominantou obce je kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý sa nachádza na katastrálnej hranici medzi bývalými Svodínmi. Prvým  kostolom na území obce bol Kostol Sv. Michala, ktorý bol zničený odstupujúcimi Nemcami v roku 1945.

Súbežne s konzerváciou ruín Kostola Sv. Michala prebiehala aj realizácia Domu ľudových tradícií, ktorý bude verejnosti prístupný od júna roku 2005. Návštevníci obce sa tu budú môcť oboznámiť s tradíciami a zvykmi svodínskeho ľudu a  nahliadnuť ako do kultúrneho tak do každodenného života svodínskeho ľudu zo začiatku XX. storočia. 

Svodín je známy množstvom archeologických nálezov, dokazujúcich osídlenie Pohronskej pahorkatiny. Hlavným ťažiskom archeologického výskumu v rokoch 1971 – 1983 bolo objavené sídlisko, s ním súvisiace opevnenia i pohrebisko lengyelskej kultúry ležiace v polohe Busahegy v Nemeckom Svodíne, ktoré obec preslávili ďaleko za hranicami Slovenska.  Výskum priniesol výsledky, ktoré zatiaľ v strednej Európe nemajú konkurenciu. O rozmanitosti týchto nálezov je vydaná nejedna publikácia.

Kultúrny život občanov obce je veľmi rozmanitý. Pri základnej organizácii Csemadoku funguje dramatický súbor „Miért Kisszínpad“ a  3 folklórne tanečné skupiny, ktoré majú za sebou nespočetné množstvo vystúpení v okolí celého južného regiónu,  z toho sú dve detské „Iglice“ a „Kis Iglice“. Tanečná folklórna skupina dospelých je známa pod názvom „Baráti“.

V archívnom sade miestneho poľnohospodárskeho družstva možno nájsť 190 odrôd viniča, z ktorého vo svojej 300 ročnej pivnici vyrába 15 druhov odrodového vína.

 V obci je vo veľmi  pestrom zastúpení  aj súkromný podnikateľský sektor.

.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Svodín

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Fotogaléria
     Databáza ponúk


     členovia:
      Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa
 
.